מבחן אנגלית

שלום רב,
לפניך מבחן בכתב שמטרתו לשקף את יכולת ההבנה והדיוק שלך בשפה האנגלית. המבחן מורכב מחמישה חלקים, בכל חלק עליך לענות על כל השאלות. בתום המבחן תקבל/י לתיבת הדואר האלקטרוני שלך את תוצאות המבדק ורמת הקורס אליו הינך מתאים.

אנא מלא את הפרטים בטופס בצד שמאל ולחץ להתחלת המבחן.

בהצלחה
צוות דיאלוג


שם פרטי:
שם משפחה:
דוא"ל:
טל.:
 

Part 1


 1. How are you today?
 2. How old are you?
 3. Choose the correct sentence
 4. What's in your bag?
 5. Choose the correct sentence
 6. Choose the correct sentence
 7. The third day of the week is:
 8. Caller: Could I speak to Mr. Cohen please?
  Secretary:
 9. Would you like some chocolate?
 10. Choose the correct answer
 

Part 2


 1. Children to play in the sand
 2. What's the time?
 3. I cheese cake, but I love chocolate cake
 4. He play the guitar
 5. Choose the correct sentence:
 6. Butter in the heat
 7. Sorry I didn't answer you earlier, I in the shower
 8. When I was a child I run very fast
 9. Right now
 10. What are your plans for tomorrow?
 

Part 3


 1. What is your job?
 2. Hey, waiter, give me back my plate!
 3. Billy: Ruth, there's someone at the door!
  Ruth:
 4. My cousin travels to London every summer
  How nice!
 5. Boy:
  Girl: I'm afraid I can't. I'm busy Saturday
 6. We an interesting movie yesterday
 7. The new TV I got is the old one
 8. Mrs. Bell: I rang and rang and there was no answer!
  Mrs. Smith: I went to a concert with my daughter.
 9. Gal Gadot is the
 10. - Fred, have you seen Karen? I have a letter for her
  - No, I haven't, but
 

Part 4


 1. What when I called?
 2. She to the party because she was sick
 3. I'm sorry, you smoke in here. It's against the law.
 4. You get at least 8 hours of sleep every night
 5. If I her address, I will send her an invitation.
 6. a kangaroo?
 7. If you the lottery, what would you do with the money?
 8. They in this company since 1990.
 9. J.K. Rowling 4 books for adult readers up to now
 10. I would visit the Big Ben if I more time in London
 

Part 5


 1. If I'm chewing gum right now, the gum…
 2. My sister her army service by the time I finish my studies
 3. If the exam so important, he would have come to the meeting
 4. Mr Levi:
  Mr. Cohen: The supermarket is on the next street to the right
 5. I got used to walks every morning


Read the text


This news might not come as a great surprise to mothers, but a new study confirms that moms (and mums) get less sleep than fathers. Researchers at Georgia Southern University in the USA analyzed data on the sleeping habits and patterns of nearly 3,000 women and 3,000 men. They wanted to get to the bottom of what affects adults' sleep. The researchers discovered that having children in the house leads to sleep deprivation in many mothers. Motherhood significantly reduced the number of hours a mother slept each night. Unsurprisingly, this had an adverse effect on mothers' energy levels and tiredness during the day. The study found that fathers' sleep remained largely unaffected by having kids in the house.
The study reveals that children were the biggest cause of mothers being sleep deprived. Dr Kelly Sullivan, co-author of the report, said each child increased a woman's risk of getting insufficient sleep by 46 per cent. In addition, 48 per cent of mothers under 45 reported getting an average of seven hours of sleep a night, compared with 62 per cent of women of the same age who did not have children at home. Dr Sullivan said a lack of sleep negatively impacts physical and mental well-being. It increases the risk of diabetes, obesity, cardiovascular disease, and depression. She added: "It's important to learn what is keeping people from getting the rest they need so we can help them work towards better health."

Answer TRUE / FALSE: Read the headline. Guess if a-h below are true (T) or false (F).
 1. Researchers looked at data on over 6,000 mothers.
 2. Researchers found that motherhood energizes women during the day.
 3. Men's sleep was not affected by children in the house.
 4. Children are the biggest cause of mothers not sleeping.
 5. Insufficient sleep can lead to overeating and being overweight.


דף הבית
לצור קשר דרך טלפון
השארת פרטים